Elke jongere begeleiden we op zijn/haar niveau en op zijn/haar tempo.

Hierbij leggen we de nadruk op de mens als individu en de mens als lid van de maatschappij.

Filip Helleputte

Directeur

Levenslust vzw - BuSO

Over ons

In het kort

Kleinschalige school met extra begeleiding van de leerling.

Drie beroepsrichtingen: hout, bouw en koken.

Gratis openbaar vervoer voor onze leerlingen.

Vlot bereikbaar met De Lijn vanuit Brussel, Ninove...

Aanmelden/inschrijven

Je kan bij ons inschrijven als je wordt doorverwezen om Buitengewoon Onderwijs te volgen. Je kan met vragen hierover terecht bij je CLB of op ons secretariaat.

Wij bieden Opleidingsvorm 3 aan in type basisaanbod en type 3. Naast het observatiejaar hebben we 3 afdelingen: bouw, hout en koken.

Wil je inschrijven?

Bel dan naar het secretariaat van de school voor een afspraak.

Ingeschreven? Start!

Vanaf je inschrijving werken we met jou aan een aangepast traject. Als school gaan we zoeken wat je al kan, waar je goed in bent...

Samen zoeken we de kortste weg naar het bereiken van alle competenties van onze opleidingen.

We helpen je zo op weg naar de arbeidsmarkt.

Onze visie/missie

Niet-confessioneel pluralistische grondslag vanuit vrijzinnige visie.

Twee onderwijstypes: type 3 en type basisaanbod.

Individuele handelingsplanning voor elke leerling.

Onze opleidingen hebben tot doel aan de leerlingen een algemene, sociale en beroepsvorming te geven,

om hun integratie voor te bereiden in een gewoon leef- en arbeidsmilieu.

De opleiding in OV 3 omvat daarom zowel algemene sociale vorming (ASV) als beroepsgerichte vorming (BGV).

Onder deze opleidingsvorm worden de types basisaanbod en 3 georganiseerd in onze school.

Naast de lessen is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Hiervoor heeft de school een aantal begeleiders in dienst.

Opleidingen

Bouw

Hout

Koken

Metselaar

(2de tot 5de jaar)

Welk getuigschrift kunnen wij afleveren voor deze opleiding?

Welke perspectieven heb ik
na deze opleiding?

Werkplaatsschrijnwerker (2de tot 5de jaar)

Welk getuigschrift kunnen wij afleveren voor deze opleiding?

Welke perspectieven heb ik

na deze opleiding?

Grootkeukenmedewerker (2de tot 5de jaar)

Welk getuigschrift kunnen wij afleveren voor deze opleiding?

Welke perspectieven heb ik
na deze opleiding?

Observatiefase

In het eerste jaar komen de leerlingen, aan de hand van een mix van algemeen sociale vorming en beroepsgerichte vorming, in contact met verschillende beroepen. Dit doen we met opbouwende oefeningen en groepswerken, om zo de leerling te helpen bij een  een gefundeerde beroepskeuze.

Algemene informatie

Infobrochure

Schoolreglement

schoolkalender

Algemene informatie

vzw levenslust - BuSO

Scheestraat 74

1750 Lennik

 

02 568 11 05

Stuur een bericht naar het BUSO

 

U kan een bericht sturen naar ons schoolsecretariaat.

We geven zo snel mogelijk antwoord.

Er is nog plaats voor 'nieuwe inschrijvingen.'

Je kan je naam, e-mail en telefoonnummer sturen met vermelding 'nieuwe aanmelding' of bel naar 02-568.11.05.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Mail succesvol verzonden

BuSO

Algemeen

Telefoon:

02 - 568 11 05

Fax:

02 - 569 23 85

Privacy Policy

Algemene Voorwaarden